29_wyczystka_KC

[:pl]KC – wyczystka[:en]KC – washout[:de]KC – wyczystka[:]

[:pl]Wymiary: 660 mm

Ciężar: 16,8 kg

Ilość na palecie: Ø 200-24 szt.[:en]Dimension: 660 mm

Weigth: 16,8 kg

Quantity per pallet: Ø 200-24 pcs.[:de]Wymiary: 660 mm

Ciężar: 16,8 kg

Ilość na palecie: Ø 200-24 szt.[:]

Kategoria: .

Opis produktu

[:pl]System kominowy spełnia wszystkie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze:

 • szybko wytwarza ciąg kominowy,
 • odporny na działanie sadzy,
 • odporny na pożar sadzy,
 • odporny na korozję,
 • izolowany wełną mineralną ognioodporną,
 • posiada system przewietrzania wełny,
 • lekkie pustaki keramzytobetonowe charakteryzujące się:
  – dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi,
  – dobrą odpornością na mróz,
  – wysoką ognioodpornością,
  – odpornością biologiczną: uniemożliwiającą rozwój grzybów i pleśni,
  – przyjazny dla środowiska naturalnego,
 • przeznaczony do współpracy z urządzeniami grzewczymi do paliw stałych suchych, tj.: drewno, węgiel, ekogroszek, pelet.

[:en]Chimney system meets all requirements of modern heating techniques:

 • quickly produces a chimney draft.
 • resistant to soot,
 • resistant to soot fire,
 • resistant to corrosion,
 • insulated with fireproof mineral wool,
 • has a wool ventilation system,
 • lightweight expanded clay blocks characterized by:
  – Good thermal insulation properties,
 • Good resistance to frost,
 • High fire resistance,
 • Biological resistance: preventing the growth of fungi and mold,
 • Environmentally friendly,
 • designed to cooperate with heating devices for solid dry fuels, ie .: wood, charcoal, coal, pellets.

[:de]System kominowy spełnia wszystkie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze:

 • szybko wytwarza ciąg kominowy,
 • odporny na działanie sadzy,
 • odporny na pożar sadzy,
 • odporny na korozję,
 • izolowany wełną mineralną ognioodporną,
 • posiada system przewietrzania wełny,
 • lekkie pustaki keramzytobetonowe charakteryzujące się:
  – dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi,
  – dobrą odpornością na mróz,
  – wysoką ognioodpornością,
  – odpornością biologiczną: uniemożliwiającą rozwój grzybów i pleśni,
  – przyjazny dla środowiska naturalnego,
 • przeznaczony do współpracy z urządzeniami grzewczymi do paliw stałych suchych, tj.: drewno, węgiel, ekogroszek, pelet.

[:]