[:pl]

ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

 • [:pl]Wyroby z betonu[:en]Concrete products[:de]Wyroby z betonu[:]

  [:pl]

  Zajmujemy się produkcją bloczków betonowych, pustaków ściennych, stropów TERIVA, szamb, nadproży jak również betonu towarowego. Ponadto, wykonujemy nietypowe elementy betonowe według dostarczonej dokumentacji.

  [:en]

  We produce concrete blocks, hollow blocks, TERIVA ceilings, septic tanks, lintels as well as ready-mix concrete. Furthermore, we manufacture unusual concrete elements according to the documentation provided.

  [:de]

  Zajmujemy się produkcją bloczków betonowych, pustaków ściennych, stropów TERIVA, szamb, nadproży jak również betonu towarowego. Ponadto, wykonujemy nietypowe elementy betonowe według dostarczonej dokumentacji.

  [:]

 • [:pl]Betony i stabilizacje[:en]Concretes and stabilizations[:de]Betony i stabilizacje[:]

  [:pl]

  Oferowany przez nas beton jest produkowany na bazie wysokiej jakości surowców: cementu Lafrage, kruszywa NORDKALK, A.T.M. oraz domieszki CHRYSO. Poddawany jest także ciągłej kontroli produkcji.

  [:en]

  The concrete we offer is produced on the basis of high quality raw materials: Lafarge cement, NORDKALK, A.T.M. aggregates and CHRYSO admixtures. It is subjected to the continuous production control.

  [:de]

  Oferujemy usługi transportowe HDS z wykorzystaniem bezpiecznego i nowoczesnego sprzętu najwyższej jakości. Nasi pracownicy są sumienni i w pełni wykwalifikowani. Zapewniamy ładunek, transport i rozładunek.

  [:]

 • [:pl]Usługi HDS oraz usługi koparko-ładowarką[:en]HDS services and services with a backhoe loader [:de]Usługi HDS oraz usługi koparko-ładowarką[:]

  [:pl]

  Oferujemy wykonanie robót  z użyciem specjalistycznego sprzętu najwyższej jakości. Operatorzy oraz kierowcy są w pełni wykwalifikowani, solidni oraz punktualni. W ten sposób zapewniamy fachowe wykonanie zadania.

  [:en]

  We perform works using specialized equipment of the highest quality. Operators and drivers are fully qualified, reliable and punctual. In this way we provide professional performance of the task.

  [:de]

  Oferujemy wykonanie robót  z użyciem specjalistycznego sprzętu najwyższej jakości. Operatorzy oraz kierowcy są w pełni wykwalifikowani, solidni oraz punktualni. W ten sposób zapewniamy fachowe wykonanie zadania.

  [:]

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo pracy gwarantuje fachowa obsługa oraz nowoczesny i regularnie serwisowany sprzęt.

JAKOŚĆ

Opieramy się na sprawdzonych rozwiązaniach technicznych, a nasze wyroby są regularnie sprawdzane w zakładowym laboratorium.

ZAŁOGA

Nasi pracownicy to kompleksowo wykwalifikowani fachowcy. Gwarantujemy punktualność oraz sumienność w działaniu.

SPRZĘT

Korzystamy z nowoczesnego sprzętu wysokiej jakości, aby solidnie wykonać powierzone przez Klienta zadania.

NASZA FIRMA

rzetelni

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Bumis” rozpoczęło swoją działalność w 1987 roku. Nasza firma znana jest na rynku budowlanym z wysokiej jakości produkowanych prefabrykatów.

Jesteśmy producentem wyrobów budowlanych: bloczków betonowych, pustaków ściennych, stropów TERIVA, szamb, nadproży oraz betonu towarowego. Produkujemy również nietypowe elementy w/g dokumentacji dostarczonej przez klienta, świadczymy usługi transportowe HDS, usługi koparko ładowarki. Służymy fachowym doradztwem technicznym.

Zapewniamy naszym klientom produkty o najwyższej jakości, opieramy się na własnych, sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych oraz obowiązujących normach i przepisach Prawa Budowlanego.

eu3

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Dla rozwoju Mazowsza.

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy BUMIS na rynku regionalnym poprzez wdrożenie nowej technologii do produkcji elementów murowych”.

Poziom dofinansowania z EFRR: 46,67%
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BUMIS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

www.iwaterflosser.com

 

NASI PARTNERZY

leca

lafarge

cementozarow

knmlogo

NASZA OFERTA

[:pl]Wszystkie[:en]All[:de]Alle[:]
Beton i stabilizacje
Elementy kanalizacyjne
Elementy murowe
Indywidualne zamówienia
Lecablok
Stropy Teriva
Systemy kominowe
Systemy ogrodzeniowe

[:en]

SCOPE OF OUR BUSINESS

 • [:pl]Wyroby z betonu[:en]Concrete products[:de]Wyroby z betonu[:]

  [:pl]

  Zajmujemy się produkcją bloczków betonowych, pustaków ściennych, stropów TERIVA, szamb, nadproży jak również betonu towarowego. Ponadto, wykonujemy nietypowe elementy betonowe według dostarczonej dokumentacji.

  [:en]

  We produce concrete blocks, hollow blocks, TERIVA ceilings, septic tanks, lintels as well as ready-mix concrete. Furthermore, we manufacture unusual concrete elements according to the documentation provided.

  [:de]

  Zajmujemy się produkcją bloczków betonowych, pustaków ściennych, stropów TERIVA, szamb, nadproży jak również betonu towarowego. Ponadto, wykonujemy nietypowe elementy betonowe według dostarczonej dokumentacji.

  [:]

 • [:pl]Betony i stabilizacje[:en]Concretes and stabilizations[:de]Betony i stabilizacje[:]

  [:pl]

  Oferowany przez nas beton jest produkowany na bazie wysokiej jakości surowców: cementu Lafrage, kruszywa NORDKALK, A.T.M. oraz domieszki CHRYSO. Poddawany jest także ciągłej kontroli produkcji.

  [:en]

  The concrete we offer is produced on the basis of high quality raw materials: Lafarge cement, NORDKALK, A.T.M. aggregates and CHRYSO admixtures. It is subjected to the continuous production control.

  [:de]

  Oferujemy usługi transportowe HDS z wykorzystaniem bezpiecznego i nowoczesnego sprzętu najwyższej jakości. Nasi pracownicy są sumienni i w pełni wykwalifikowani. Zapewniamy ładunek, transport i rozładunek.

  [:]

 • [:pl]Usługi HDS oraz usługi koparko-ładowarką[:en]HDS services and services with a backhoe loader [:de]Usługi HDS oraz usługi koparko-ładowarką[:]

  [:pl]

  Oferujemy wykonanie robót  z użyciem specjalistycznego sprzętu najwyższej jakości. Operatorzy oraz kierowcy są w pełni wykwalifikowani, solidni oraz punktualni. W ten sposób zapewniamy fachowe wykonanie zadania.

  [:en]

  We perform works using specialized equipment of the highest quality. Operators and drivers are fully qualified, reliable and punctual. In this way we provide professional performance of the task.

  [:de]

  Oferujemy wykonanie robót  z użyciem specjalistycznego sprzętu najwyższej jakości. Operatorzy oraz kierowcy są w pełni wykwalifikowani, solidni oraz punktualni. W ten sposób zapewniamy fachowe wykonanie zadania.

  [:]

SAFETY

Occupational safety is guaranteed by professional service and modern, regularly serviced equipment.

QUALITY

We rely on proven technical solutions, and our products are regularly checked in our factory laboratory.

STAFF

Our employees are comprehensively trained and qualified technician. We guarantee punctuality and conscientiousness in action.

EQUIPMENT

We use high quality modern equipment in order to reliably perform the tasks entrusted by the Client.

OUR FIRM

rzetelni

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Bumis”

started its activities in 1987. Our company is well known in the construction market with high-quality manufactured precast.

We are a manufacturer of construction materials: concrete blocks, hollow blocks, TERIVA ceilings, septic tanks, lintels and mix concrete. We also produce non-standard parts according to documentation provided by the client. We provide HDS transport services and services with a backhoe loader. We provide professional technical advice.

We provide our customers with highest quality products, we rely on our own, proven technology solutions and applicable standards and regulations in Construction Law.

eu3

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

For the development of Mazovia.
The project entitled „Improvement of the Competitiveness of BUMIS in the regional market through the implementation of new technology for the production of masonry units.”

The level of funding from the ERDF:46.67%
Beneficiary Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BUMIS

Source information on the Regional Operational Programme 2007-2013 of the Mazowieckie province can be found at: www.mazowia.eu. The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme for of the Mazowieckie Province 2007-2013 and from the budget of the Mazowieckie Province.

OUR PARTNERS

leca

lafarge

cementozarow

knmlogo

OUR OFFER

[:pl]Wszystkie[:en]All[:de]Alle[:]
Beton i stabilizacje
Elementy kanalizacyjne
Elementy murowe
Indywidualne zamówienia
Lecablok
Stropy Teriva
Systemy kominowe
Systemy ogrodzeniowe

[:de]

ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

 • [:pl]Wyroby z betonu[:en]Concrete products[:de]Wyroby z betonu[:]

  [:pl]

  Zajmujemy się produkcją bloczków betonowych, pustaków ściennych, stropów TERIVA, szamb, nadproży jak również betonu towarowego. Ponadto, wykonujemy nietypowe elementy betonowe według dostarczonej dokumentacji.

  [:en]

  We produce concrete blocks, hollow blocks, TERIVA ceilings, septic tanks, lintels as well as ready-mix concrete. Furthermore, we manufacture unusual concrete elements according to the documentation provided.

  [:de]

  Zajmujemy się produkcją bloczków betonowych, pustaków ściennych, stropów TERIVA, szamb, nadproży jak również betonu towarowego. Ponadto, wykonujemy nietypowe elementy betonowe według dostarczonej dokumentacji.

  [:]

 • [:pl]Betony i stabilizacje[:en]Concretes and stabilizations[:de]Betony i stabilizacje[:]

  [:pl]

  Oferowany przez nas beton jest produkowany na bazie wysokiej jakości surowców: cementu Lafrage, kruszywa NORDKALK, A.T.M. oraz domieszki CHRYSO. Poddawany jest także ciągłej kontroli produkcji.

  [:en]

  The concrete we offer is produced on the basis of high quality raw materials: Lafarge cement, NORDKALK, A.T.M. aggregates and CHRYSO admixtures. It is subjected to the continuous production control.

  [:de]

  Oferujemy usługi transportowe HDS z wykorzystaniem bezpiecznego i nowoczesnego sprzętu najwyższej jakości. Nasi pracownicy są sumienni i w pełni wykwalifikowani. Zapewniamy ładunek, transport i rozładunek.

  [:]

 • [:pl]Usługi HDS oraz usługi koparko-ładowarką[:en]HDS services and services with a backhoe loader [:de]Usługi HDS oraz usługi koparko-ładowarką[:]

  [:pl]

  Oferujemy wykonanie robót  z użyciem specjalistycznego sprzętu najwyższej jakości. Operatorzy oraz kierowcy są w pełni wykwalifikowani, solidni oraz punktualni. W ten sposób zapewniamy fachowe wykonanie zadania.

  [:en]

  We perform works using specialized equipment of the highest quality. Operators and drivers are fully qualified, reliable and punctual. In this way we provide professional performance of the task.

  [:de]

  Oferujemy wykonanie robót  z użyciem specjalistycznego sprzętu najwyższej jakości. Operatorzy oraz kierowcy są w pełni wykwalifikowani, solidni oraz punktualni. W ten sposób zapewniamy fachowe wykonanie zadania.

  [:]

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo pracy gwarantuje fachowa obsługa oraz nowoczesny i regularnie serwisowany sprzęt.

JAKOŚĆ

Opieramy się na sprawdzonych rozwiązaniach technicznych, a nasze wyroby są regularnie sprawdzane w zakładowym laboratorium.

ZAŁOGA

Nasi pracownicy to kompleksowo wykwalifikowani fachowcy. Gwarantujemy punktualność oraz sumienność w działaniu.

SPRZĘT

Korzystamy z nowoczesnego sprzętu wysokiej jakości, aby solidnie wykonać powierzone przez Klienta zadania.

NASZA FIRMA

rzetelni

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Bumis” rozpoczęło swoją działalność w 1987 roku. Nasza firma znana jest na rynku budowlanym z wysokiej jakości produkowanych prefabrykatów.

Jesteśmy producentem wyrobów budowlanych: bloczków betonowych, pustaków ściennych, stropów TERIVA, szamb, nadproży oraz betonu towarowego. Produkujemy również nietypowe elementy w/g dokumentacji dostarczonej przez klienta, świadczymy usługi transportowe HDS, usługi koparko ładowarki. Służymy fachowym doradztwem technicznym.

Zapewniamy naszym klientom produkty o najwyższej jakości, opieramy się na własnych, sprawdzonych rozwiązaniach technologicznych oraz obowiązujących normach i przepisach Prawa Budowlanego.

eu3

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Dla rozwoju Mazowsza.

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy BUMIS na rynku regionalnym poprzez wdrożenie nowej technologii do produkcji elementów murowych”.

Poziom dofinansowania z EFRR: 46,67%
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BUMIS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

NASI PARTNERZY

leca

lafarge

cementozarow

knmlogo

NASZA OFERTA

[:pl]Wszystkie[:en]All[:de]Alle[:]
Beton i stabilizacje
Elementy kanalizacyjne
Elementy murowe
Indywidualne zamówienia
Lecablok
Stropy Teriva
Systemy kominowe
Systemy ogrodzeniowe

[:]