Wypełniacz

[:pl]Bezodpływowy zbiornik na ścieki 9m³[:en]Drainless sewage tank 9m³[:de]Bezodpływowy zbiornik na ścieki 9m³[:]

[:pl]Wymiar: 2,25 × 2,25 × 1,00 [m]

Ciężar: 1900 [kg][:en]Dimension: 2,25 × 2,25 × 1,00 [m]

Weight: 1900 [kg][:de]Wymiar: 2,25 × 2,25 × 1,00 [m]

Ciężar: 1900 [kg][:]

Opis produktu

[:pl]

Bezodpływowe zbiorniki na ścieki to żelbetowe zbiorniki w kształcie prostopadłościanu, zamknięte żelbetową pokrywą wyposażoną w otwór włazowy o średnicy 500 mm.
Podstawowy zbiornik 5m³ jest zbiornikiem monolitycznym. Większe objętości uzyskuje się poprzez ułożenie na zbiorniku podstawowym odpowiednich nadstawek oraz ich uszczelnienie. Stosuje się również łączenie dwóch zbiorników (zbiornik dwukomorowy) za pomocą złączek z PCV.
Pokrywa zbiornika i właz dostosowane są do przenoszenia obciążeń zewnętrznych do 125 kN. Zbiornik może mieć żelbetowy kominek z kręgów betonowych, studziennych, dostosowujący jego wysokość do lokalnego zagłębienia kanału odprowadzającego ścieki. Na zbiorniki nanoszone są od zewnątrz czarne powłoki ochronne, zapobiegające infiltracji wody. Grubość ścian zbiorników i dnia wynosi 100 mm, płyty przykrywającej – 120 mm.

[:en]

Septic tanks for sewage are made of reinforced concrete in the shape of a cuboid, closed with a reinforced concrete lid equipped with a manhole with a diameter of 500 mm.
The basic 5m³ tank is a monolithic tank. Larger volumes are obtained by placing respective level raisers the basic vessel and their caulking. A combination of two tanks with PVC fittings is used (two-chamber tank).
The tank cover and the manhole are adapted to carry external loads up to 125 kN. The tank can be made of reinforced concrete „fireplace” made of concrete well-like rings, adjusting its height to the local depression of sewage discharge channel. Black protective coatings are applied onto the tanks from the outside to prevent water infiltration. The wall thickness of the containers is 100 mm, the cover plate – 120 mm.

[:de]

Bezodpływowe zbiorniki na ścieki to żelbetowe zbiorniki w kształcie prostopadłościanu, zamknięte żelbetową pokrywą wyposażoną w otwór włazowy o średnicy 500 mm.
Podstawowy zbiornik 5m³ jest zbiornikiem monolitycznym. Większe objętości uzyskuje się poprzez ułożenie na zbiorniku podstawowym odpowiednich nadstawek oraz ich uszczelnienie. Stosuje się również łączenie dwóch zbiorników (zbiornik dwukomorowy) za pomocą złączek z PCV.
Pokrywa zbiornika i właz dostosowane są do przenoszenia obciążeń zewnętrznych do 125 kN. Zbiornik może mieć żelbetowy kominek z kręgów betonowych, studziennych, dostosowujący jego wysokość do lokalnego zagłębienia kanału odprowadzającego ścieki. Na zbiorniki nanoszone są od zewnątrz czarne powłoki ochronne, zapobiegające infiltracji wody. Grubość ścian zbiorników i dnia wynosi 100 mm, płyty przykrywającej – 120 mm.

[:]